Geriatrie

De fysiotherapeuten van Multi Fysio behandelen en begeleiden ook geriatrische patiënten. Onder geriatrische patiënten worden kwetsbare ouderen en patiënten met een hoge biologische leeftijd evenals met complexe gezondheidsproblematiek en/of gezondheidsproblematiek verstaan.

De fysiotherapeuten leveren in samenwerking met o.a. de arts, de ergotherapeut en de zorg een positieve bijdrage aan het behouden of bereiken van het voor de betrokken patiënt optimale niveau van autonomie, kwaliteit van leven en voor participatie in de samenleving.

Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat kan niet zonder hulpverlening en ook niet zonder aanpassing van de woning en woonomgeving. Multi Fysio levert hier in multidisciplinaire samenwerking  een positieve bijdrage aan in de vorm van geriatrie fysiotherapie.

Wanneer is fysiotherapie bij ouderen geschikt?
Fysiotherapie bij ouderen is geschikt in verschillende situaties. Niet alleen bij lichamelijke aandoeningen, maar ook psychische klachten (zoals dementie en depressie.)
Verder kunnen sociale omstandigheden ook reden zijn voor behandeling. U kunt hierbij denken aan het wegvallen van de partner of eenzaamheid.

De behandeling

Fysiotherapie bij ouderen zorgt ervoor dat ouderen op de juiste manier kunnen blijven bewegen. De belangrijkste oorzaak van versnelde achteruitgang is namelijk: een té rustige levensstijl. Daardoor kan meer dan 20% van de 65-plussers door fysieke klachten niet meer normaal functioneren!

 • herstel of behoud van bewegingsfuncties
 • verminderen van pijn
 • ontspannen van spieren
 • bevorderen van de balans tussen belasting en belastbaarheid
 • leren omgaan met beperkingen
 • adviseren bij en het leren omgaan met hulpmiddelen

Multidisciplinaire samenwerking

Soms is praktijk overstijgende samenwerking nodig. Vooral wanneer de inzet van meerdere disciplines nodig is en daarmee de kwaliteit van de zorg verbeterd kan worden. Denk hierbij aan disciplines als:

 • Artsen zoals revalidatiearts, chirurg: afstemming behandeling.
 • Andere paramedici zoals ergotherapeut en logopedist
 • Verzorgenden
 • De orthopedisch schoenmaker, orthopedisch instrumentmaker
 • Leveranciers van hulpmiddelen

Samenwerking met Cardia

Multi Fysio is er erg trots we met met Cardia Woonzorgcentrum Lanscheiding een samenwerkingsverband hebben. Naast de fysiotherapeutische zorg voor de bewoners van het verzorgingshuis, leveren we in samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde, de psycholoog en de zorg ook de fysiotherapeutische behandeling voor de bewoners die behandelzorg ontvangen.