Manuele lymfedrainage

Manuele lymfedrainage is een specifieke massagetechniek die gericht is op verhoging van de transportcapaciteit van het lymfestelsel. Door gebruik te maken van bepaalde handgrepen kan het vocht verplaatst worden naar gebieden in het lichaam waar het lymfesysteem nog intact is zodat het daar vandaan in de circulatie kan worden opgenomen. Ook zijn er specifieke handgrepen om fibrotische verhardingen in het weefsel los te maken.

Lymftaping

Als hulpmiddel bij de behandeling van lymfoedeem wordt lymftaping toegepast bij hard oedeem. Bij hard oedeem zal de hogere druk de kleine bloed- en lymfvaatjes dichtsnoeren. Door de druk te verminderen kunnen deze weer open komen te staan waardoor een betere drainage kan geschieden. De oedeemtherapeuten binnen Multi Fysio zijn allen geschoold in lymftaping.

Bron: NVFL (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie)