Longfysiotherapie

Longaandoeningen kunnen uw leven ernstig beperken. Veel mensen met aandoeningen aan de longen zoals astma en COPD ( Chronische Obstructieve Longaandoeningen), chronische bronchitis en emfyseem hebben last van kortademigheid. Hun activiteiten nemen af omdat het te zwaar wordt of omdat er “lucht tekort” is. De algemene conditie gaat achteruit en het kunnen uitvoeren van dagelijks activiteiten, hobby’s of sport wordt steeds moeilijker.

Wat is COPD?

Onderstaand filmpje maakt duidelijk wat er gebeurt in je longen als je COPD hebt.

Oefentherapie COPD

Om ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk en met zo min mogelijk moeite kunt bewegen in het dagelijkse leven biedt Multi Fysio longrevalidatie aan.

De longrevalidatie is een trainingsprogramma onder begeleiding van een deskundige fysiotherapeut. Na een uitgebreide intake wordt een oefenprogramma opgesteld dat aangepast is aan datgene wat voor u mogelijk is. De trainingen vinden twee maal per week plaats in onze oefenzaal gedurende een periode van drie maanden of langer. Deze trainingen vinden plaats in groepsverband, maar de oefeningen en het trainingsniveau zijn op u persoonlijk afgestemd. Zo kunt u ervaringen uitwisselen met lotgenoten en ook gewoon plezier beleven.

Naast de conditietraining om het uithoudingsvermogen te verbeteren en spierversterkende oefeningen bestaat het programma uit het aanleren van de juiste ademhalingstechnieken, adembewustwording en ontspanningstechnieken.

Onze praktijk is onderdeel van een netwerk van Fysiotherapie praktijken voor behandeling van patiënten met COPD in de regio Haaglanden genaamd Luchtwerk. Er is een goede samenwerking en er vindt regelmatig overleg plaats met collega fysiotherapeuten maar ook met longverpleegkudigen en longartsen in de regio.

Vergoeding

U kunt altijd overleggen met uw huisarts of longarts of u in aanmerking komt voor longrevalidatie. De vergoeding hangt af van de ernst van uw aandoening, maar valt sinds 2019 in bijna alle gevallen onder de basisverzekering.

Contact met Multi Fysio;
Heb je COPD? Neem dan contact met ons op om te bekijken of oefentherapie geschikt is.