Manuele therapie

Binnen Multi Fysio wordt er gewerkt met manuele therapie volgens de Utrechtse school en methode DAM.
Manuele therapie heeft als doel de gewrichtsbewegingen in uw hele lichaam te verbeteren. De therapie richt zich op het wegnemen van de oorzaak van de klachten en niet op het bestrijden van de symptomen.

Wanneer manuele therapie?

U kent het wel, uit het niets lijkt een klacht op te komen. Eerst denkt u “gaat wel weer over” maar na enkele weken lijkt het alsof de klachten toenemen. Na tijdelijk stoppen met sport en het doen van specifieke oefeningen treedt er enige vermindering op. Op een gegeven moment lijken de oefeningen steeds slechter te helpen. Het karakter van de pijnklachten verschuift van zeurend naar stekend. Het bewegen gaat moeilijker en u gaat anders lopen. Sporten gaat niet meer, lang zitten en staan zijn niet meer mogelijk en de nachtrust wordt verstoord. U bent het zat en de huisarts geeft u medicatie om de symptomen te onderdrukken, en de oorzaak? Die ligt inmiddels zo complex dat eigenlijk niemand een diagnose kan stellen of een oplossing kan bieden. Dit is vaak het moment waarop wij mensen met klachten zien.

Voorbeelden van klachten die goed te behandelen zijn met ,manuele therapie zijn: rugklachten, hernia, ischias, ribklachten, nekklachten, knieklachten, enkelklachten, hielspoor, schouderklachten, hoofdpijn, artrose, whiplash, tennisarm , bepaalde vormen van duizeligheid, scoliose.

Hoe verloopt een behandeling?

  • Vraaggesprek
    In een eerste gesprek informeren wij naar uw klachten op dit moment en naar de geschiedenis hiervan.
  • Onderzoek
    Het manueel therapeutisch onderzoek bestaat uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek wat in het bijzonder gericht is op het opsporen van storingen in de functie uw gewrichten.

Behandeling

Op basis van alle gegevens is duidelijk hoe wij uw gewrichten moet bewegen om een zo groot mogelijk effect te bereiken. Tijdens de behandeling zullen meerdere gewrichten van het lichaam behandeld worden op een zachte, meestal pijnvrije manier. Dit met als doel de oorzaak van de klachten weg te nemen en de samenwerking tussen verschillende gewrichten te optimaliseren. De periode tussen 2 behandelingen is noodzakelijk om het lichaam de tijd te geven anders te gaan bewegen. Op deze manier wordt aan het begin van elke vervolgbehandeling bekeken of u inderdaad anders bent gaan bewegen. Na twee of drie behandelingen wordt bekeken of er voldoende verbetering is opgetreden. Als er geen verandering en/of verbetering is opgetreden na 3 behandelingen wordt de behandeling gestopt. Wij zullen in dit geval doorverwijzing naar een collega binnen Multi Fysio met een andere specialisatie, of terugverwijzing naar de huisarts verzorgen.

Hoe ontstaan klachten?

Gewrichtsbewegingen worden gestuurd door het gewrichtskapsel. Als het kapsel niet meer in staat is het gewricht op de juiste manier te sturen dan ontstaat er een bewegingsbeperking van het gewricht. Als gevolg hiervan raken omringende structuren als spieren, gewrichtsbanden en zenuwweefsel geïrriteerd met als gevolg pijn, stijfheid en functieverlies . Wij beïnvloeden tijdens de behandeling de functie van het gewrichtskapsel. Het effect hiervan is meestal al vlak na de behandeling te merken: het gewricht beweegt soepeler. Als de gewrichtsfunctie na enkele behandelingen blijvend hersteld is zullen de pijnklachten verdwijnen.

Wat kunt u na de behandeling verwachten?

De klachten kunnen direct of enige dagen na de behandeling verminderen. Er kan misschien wat vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid, spierpijn of enige verheviging van de klachten optreden in de eerste paar dagen na de behandeling. Maakt u zich hier geen zorgen over. Deze reacties zijn van voorbijgaande aard en zijn normaal.

Wanneer welke methode?

De methode DAM is geschikt voor het behandelen van acute en wat langer bestaande klachten.

Manuele therapie volgens de Utrechtse School is meer geschikt voor het behandelen van langer bestaande klachten (> 3 maanden), ook kunnen er binnen 1 sessie meerdere klachten tegelijkertijd behandeld worden. De behandeling kan in tijd verschillen variërend van 20 tot 45 minuten afhankelijk van de gecompliceerdheid van het probleem.

Nadat u zich heeft aangemeld voor manuele therapie maken wij een inschatting over welke methode het meest geschikt is voor de behandeling van uw specifieke klachten. Vaak wordt er in combinatie met manuele therapie ook gebruikt gemaakt van ondersteunende tape technieken en oefentherapie in ons beweegcentrum.